جهان معنوی

 

 

بعد از عملیات بچه هاخوشحال از اینکه توانسته بودند  ازمیان آتش وخونبه آنجا برسند از ته دل می خندیدند  ،با فرمانده شوخی می کردند. فرمانده گفت :

-        برادرها  می خوام آخرین آمار رو بگیرم.مرتضی . کسی مرتضی رو ندید.

یکی گفت :

-        مجروح شد جاموند .

-         احمد بی سیم چی.

-          خیلی دلش می خواست  همراه ما بیاد ،اماجا موند.

همه خندیدند.

-          باقر . معاون گروهان.

-          اسیر شده .

-          حاج عباس.تدارکات؟

-          مجروح شد.

 

-           امیر ؟

 

-          جامونده.

-          حسن .راننده تدارکات؟

-          جامونده.

-          بهنام؟

-          مجروح شد شاید بیا د پیش ما.

-          حاج قاسم؟

-          اسیر شد.

-          سلمان ؟

-          جا مونده.

-          حمید ؟

-          جامونده.

  فرمانده تشکر کرد گفت :

-          براشون دعاکنید .ما  به رفیقامون قول شفاعت دادیم.شهادت روزی اونها  نبوده اما شاید روزی  بیان پیش ما.

/ 0 نظر / 4 بازدید