قانونمند


-        حاج آقا اگه این انتخابات باطل اعلام بشه شما بیائید سرقدرت با مخالفین تون که بریزن توخیابون چی کار می کنید؟

-        خب ، خب ما سعی می کنیم اونها رو راضی کنیم .

-        چطوری اگه راضی نشدن آشوب کردن چی؟

-        بلاخره کشورقانون داره مطابق با قانون باها شون رفتار می کنیم .

-        قا نون رو کی اجرا می کنه حاج آقا؟

-        خب نیرو ها ی نظامی ، پلیس.

-        اگه به پلیس حمله کردند به اموال دولتی آسیب رسوند چی کار می کنید.

-        آقا شما مثل اینکه اون طرفی هستید چرا جو جلسه رو متشنج می کنید .این آقاروتوجیه کنید.

 حرف حاج آقا تمام نشده بود که روی سر سوال کننده ریختند وبعداز یک کتک مفصل او را به بیرون ازجلسه پرتاب کردند.

/ 0 نظر / 28 بازدید