/ 2 نظر / 32 بازدید
م.وزیری

سلام... خداقوت ... آدمهای قصه تان انگار زنده هستند ...

ایزدی یکتا

اگر روزمرگی های زنان ومادران غزه طوردیگری بود باید به سلامتی آنان شک داشت . وهمین زنان ومادران هستند که باتلاش خود سعی دارند زندگی نه چندان آرام خود را درکنارمردان خود آرام جلوه دهند هرچند با ازدست دادن فرزندان خود باشد