سرزمین غدیر

 

 Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

رئیس کاروان که روی یکی از نیمکت های محاصره شده ازسوی جمعیت یک دست سفید پوش ایستاده بود گوشی تلفن همراه را به دست دیگر داد ، آشفته گفت :

-  لطفا همه بلیط های امشب ما رو کنسل کنید ، تاریخ پروازبعد چیه؟

سپس دست روی گوشی گذاشت رو به جمعیت با صدای بلند گفت :

-   فردا پنجشنبه 10 دی  ساعت یازده شب برای شهر شما پرواز داره.  

همهمه حجاج بلند شد که : باشه قبول ، نشد پیاده بر می گردیم شهرمون، یک ماه نبودیم دو روز هم روش .

یکی ازحجاج روی نیمکت ایستاد گفت :

 همان هایی که ازحیدر بریدند

حسین بن علی را سر بریدند

خواهران و برادران محترم زیارت خانه خدا قبول .امروزاینجا سرزمین غدیره وحج ما باید اینجا کامل بشه.قرارمون نیم ساعت دیگه جلو ترمینال چهاربرای حرکت به طرف میدان انقلاب

/ 0 نظر / 3 بازدید