جهان معنوی

 

 

 بعد از عملیات بچه هاخوشحال از اینکه توانسته بودند  ازمیان آتش وخون به آنجا برسندخوشحال بودند ، از ته دل می خندیدند ،با فرمانده شوخی می کردند. فرمانده گفت :

-    برادرها  می خوام آخرین آمار رو بگیرم،مرتضی ، کسی مرتضی رو ندید.

یکی گفت :

 -    مجروح شد .

 -    احمد بی سیم چی.

-          خیلی دلش می خواست  همراه ما بیاد ،اماجا موند.

همه خندیدند.

-          باقر . معاون گروهان.

-          اسیر شده .

-          حاج عباس.تدارکات؟

-          مجروح شد.

-          مصطفی ؟

-          جا مونده .

-          امیر ؟

-          جامونده.

-          حسن .راننده تدارکات؟

-          جامونده.

-          بهنام؟

-          مجروح شد شاید بیا د پیش ما.

-          حاج قاسم؟

-          اسیر شد.

-          سلمان ؟

-          جا مونده.

-          حمید ؟

-          جامونده.

  فرمانده تشکر کرد گفت :

-          براشون دعاکنید .ما  به رفیقامون قول شفاعت دادیم.شهادت روزی اونها نبوده اما شاید روزی  بیان پیش ما. 

/ 0 نظر / 31 بازدید