زن های کربلا

 

گفت : درحادثه کربلا، فقط درخیام سیدالشهدا (ع) زن ها حضور داشتند.

گفتم : نه.

گفت : تاریخ نوشته.

گفتم: نه ،تو لشگر دشمن هم زن ها بود ند.

گفت: لشگر دشمن چند نفر!؟

گفتم : بیش ازسی هزارنفرسوار براسب، تا بُن دندان مُسلح، مُسلح به شمشیر، خنجر، نیزه بعضی هم تیرسه شُعبه، آنها که سلاح نداشتند  سنگ در دامن جمع کره بودند، عاشق گوشواره، دستبند، خلخال،

/ 0 نظر / 4 بازدید