فید


 

صفحه تلویزیون تصویر نظامیان خسته و عبوس درکنارتانک های غول آسا وتجهیزات مدرن  را نشان داد و دوربین با یک حرکت  کرین آزاد به سوی آسمان ، پرواز برق آسای بمب افکن های غول پیکر و هلی کوپترهایی که مانند سنجاقک دسته جمعی پرواز می کردند زوم کرد. مجری تلویزیون با حرارت ازشجاعت سربازن یهود حرف می زد و از آمادگی ارتش برای درهم کوبیدن شهرغزه و این که تا پیروزی نهایی راهی نمانده است.
یعد از تصاویر شهر غزه که در دود غرق شده بود مجری دوباره ظاهر شد گفت:

-  به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه بفرمائید. ارتش قهرمان اسرائیل آتش بس را پذیرفت.

مجری سربلندکرد با مکث دوربین و دوربرش را نگاه کرد. مجری فید شد و سرود هاتیکڤا  پخش شد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
م.وزیری

سلام... گاهی به این یقین می رسم که هدف اسرائیل نسل کشی است وبس! غزه بهانه است...