آن سالهای خوش

 

خاطراتی از درون جعبه جنگی من

هر سال در این ایام دفترچه یادداشت کوچک جلد قهوه ای ام را ا ز درون جعبه جنگی ، یادگار آن روزهای خوش بیرون می کشم و خاطرات آن را می خوانم هر چند بسیار ساده و بی آلایش روزمرگی هفده سالگی رانوشته ام. سالها این خاطرات را فقط خودم می خواندم اما خوش دارم دیگر ان هم....

خوزستان . اهواز . اردوگاه منتظران شهادت محمدحسن ابوحمزه اعزامی 1361/1/3  از شهرری . تیپ المهدی .گردان 36.  گروهان 8  .مسئول گروهان برادر محمد رسول نادری

جمعه                                                  بسمه تعالی                                               1361/1/6

صبح ساعت 5 از خواب بیدار شدیم. نماز را خواندیم بعد از نماز من به تنهایی نشستم و دعای ندبه را خواندم بعد از دعا برای صبحگاه همه گروهان به داخل حیاط رفتیم و بعد از صبحگاه برای خوردن صبحانه به  آسایشگاه رفتیم.نظافت را قبل از خوردن صبحانه انجام دادیم.بعد از صبحانه به کتابخانه رفتیم ولی مسئول کتابخانه نبود. بعد از اذان ظهر نماز را به جماعت در حیاط اردوگاه خواندیم .یعد از آن ناهاررا هم خوردیم بعد از ناهار برای استراحت کمی خوابیدیم.ساعت 5 از خواب بیدارشدیم.نماز را به جماعت به امامت حاج آقا سلطانی حاکم شرع کرج خواندیم بعد از نماز شام راخوردیم بعد از شام برادران نوحه سرائی کردند.واقعا شب خوبی بود                                                                                                    محمدحسن ابوحمزه                                                                                          والسلام

 

پاورقی

محمد رسول نادری در عملیات بیت المقدس در فکه به شهادت رسید و همان روز ها برادرش از کرج به خط آمده بود خبر تولد نوزاد و پدر شدن او را بگوید .چند روز در خط بود اما کسی جرئت نداشت خبر شهادت و جا ماندن پیکر او را به او بگوید.

/ 1 نظر / 31 بازدید
م.وزیری

سلام... خوش بحالتان لا اقل اندک سالهای خوش داشتید... ما جماعت که .... ان شالله ظهور امام عصر.عج...