از پشت دوربین دوچشمی

 

نگران دیده بان نفوذی بودیم مبادا کمین بخورد که نشانه ای داد ، گفت پشت خط دشمن به هدف رسیده است . درجواب من که پرسیدیم "باورکنم " پشت بی سیم با کد و با اطمینان اعلام کرد" بله عزیزم می خواهید منور شلیک کنم".

آن وقت بود که خیال ما راحت شد اوبه هدف نزدیک شده و درامان است. 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید