پرواز ده و سی در نه دی

 

بچه هاخوشحال وخندان به طرف میدان انقلاب حرکت کردند از آن بالا دوستان وآشنایان خود را به هم نشان می دادند.

سال ها بود که هَم قَسم شده بودند، درهرراهپیمائی دسته جمعی شرکت می کردند، مگروقتی که درجبهه بودند، آنجا هم که بودند دلشان با مردم بود. یکی از آنها گفت:

-  همه راهیپیمائی ها یک طرف این راهپیمائی یک طرف.

گروهی که عکس های خیمه های سوخته عزاداری روز عاشورا در چند روز گذشته را به همراه داشتند باشورهیجان از کنارشان عبور کردند و با فریاد بلند شعارمی دادند.

کم کم جمعیت فشرده شد راه بسته شد وحرکت ها کند ترشد.بچه ها به راحتی به طرف میدان پرواز کردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید